Cangzhou TYC Glass Co., Ltd.
저희에게 연락하십시오

담당자 : Mr Lee

전화 번호 : 86-13333360168

WhatsApp : +8613333360168

Free call

Cangzhou TYC Glass Co., Ltd.

주소 : Cui'erzhuang 개발 지대, 카링즈오우 시, 허베이성, 중국
공장 주소 : Cui'erzhuang 개발 지대, 카링즈오우 시, 허베이성, 중국
근무 시간 : 8:00-18:00(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-0317-4907999(근무 시간)   
Free call Video chat
담당자
  • Mr Lee
  • 구인 제목 : manager
  • 비지니스 전화 : 86-13333360168
  • WHATSAPP : 86-13333360168
  • WeChat : 123415430
  • 이메일 : tycglassbong@163.com